1.kirseber

"Frikirken og Kinki Evangelical Lutheran Church"

I november 2014 skulle Frikirken og Kinki Evangelical Lutheran Church (KELC), i Japan, reforhandle sin samarbeidsavtale. Dessverre var vi ikke i stand til å komme til enighet og møtene endte i et brudd. Det ble i ettertid også en uenighet om hvem som forårsaket bruddet. I juni 2016 bestemte synodestyret å sende en ny henvendelse til ledelsen i Kinki, i håp om å kunne innlede nye samtaler som ville føre til forsoning. Her gjentar vi vår bønn om tilgivelse og ønske om forsoning, skriver Synodeformann Jarle Skullerud i dette leserinnlegget.

I november 2014 skulle Frikirken og Kinki Evangelical Lutheran Church (KELC), i Japan, reforhandle sin samarbeidsavtale. Dessverre var vi ikke i stand til å komme til enighet og møtene endte i et brudd. Det ble i ettertid også en uenighet om hvem som forårsaket bruddet. Vi er lei oss for at Kinki ble satt i et dårlig lys gjennom oppslaget i Budbæreren desember 2014. I ettertid ser vi at fremstillingen ble feil. Dette tar vi ansvar for.

Synodestyret har arbeidet kontinuerlig med Frikirkens forhold til KELC siden bruddet. Som kjent gjennom Budbæreren og Vårt Land i februar 2015, ba vi om tilgivelse for hvordan vi hadde opptrådt overfor KELC. Synodestyret har hele tiden søkt råd hos en bred gruppe med erfaring fra Japan. Dette har vært av uvurderlig betydning for oss.

I juni 2016 bestemte synodestyret å sende en ny henvendelse til ledelsen i Kinki, i håp om å kunne innlede nye samtaler som ville føre til forsoning. Her gjentar vi vår bønn om tilgivelse og ønske om forsoning.

Vi beklager at vi ikke var enda tydeligere i vår holdning til organisasjonen International Marketplace Ministry (IMM) og deres teologi, og vi erkjenner at det var dette som forårsaket bruddet med Kinki Evangelical Lutheran Church. Vi gav klar beskjed i november 2014 om at ingen av våre misjonærer i Japan skulle ha noen kontakt med IMM. Med den informasjon vi har om organisasjonen nå, har vi behov for å presisere at Frikirken ikke ønsker noe form for samarbeid med IMM, verken i Norge eller i vårt misjonsarbeid. Vi støtter altså KELC sin vurdering av IMM.

La meg presisere at vi  anser Kinki Evangelical Lutheran Church for å være en levende kirke, og tar avstand fra enhver påstand om noe annet.

Synodestyret ser at det vil være nyttig med ”friske øyne” som kan se på hvordan vi har behandlet denne konflikten. Vi har derfor oppnevnt et uavhengig utvalg, med Birger Løvlie som leder. Utvalget har fått mandat til å vurdere synodestyrets behandling av konflikten med Kinki-kirken i Japan og forberede saken for behandling på Synodemøtet. Styret vil vurdere råd fra utvalget fortløpende, behandle rapporten og legge frem saken for Synoden 2017. Vi håper denne rapporten vil hjelpe oss til å komme videre i en vanskelig sak til beste for Guds rike.

Jarle Skullerud

synodeformann