wilson-fasteaksjon-2017
Wilson i Tanzania elsker rent vann. Foto: Håvard Bjelland.

Oppfordrer til å støtte Fasteaksjonen

Frikirken bør delta i årets fasteaksjon på tross av at Kirkens Nødhjelp (KN) igjen ber om støtte til arbeidet for trygg abort for sårbare jenter, sier misjonsleder Terje Bjørkås.

Høsten 2011 gjorde styret i KN vedtak om å arbeide aktivt for retten til trygg og lovlig abort blant sårbare kvinner. Saken ble drøftet i Representantskapet og flere av de frikirkelige medlemmene hadde sterke innvendinger til KNs formuleringer. - Vi føler oss svært ukomfortable med at KN på nytt drar fram denne saken uten å rådføre seg med oss som er oppdragsgivere, sier medlem i KNs representantskap og misjonsleder i Frikirken, Terje Bjørkås. For fire år seiden stemte flere av de frikirkelige medlemmene av representantskapet imot at KN skal jobbe for å tilrettelegge legale aborter.

Full oppslutning

- Men vi gav vår fulle tilslutning til anliggendet om trygg og sikker reproduktiv mødrehelse og støtte til å ha fokus på det. Å kjempe for retten til abort er et sidespor som ikke hjelper sårbare kvinner til å beskytte egen kropp, eller å si nei til tvangsekteskap eller til omskjæring. Vår bistandsinnsats bør konsentrere seg om å redde liv, ikke legge til rette for å ta liv, sier Bjørkås. - Vi har fått flere henvendelser om at dette utspillet må få konsekvenser for Frikirken sitt forhold til KN, og personlig kjenner jeg at dette utfordrer tilliten til KN. Men jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si at saken bør få konsekvenser for vårt samarbeid med KN. Vi har lang erfaring for at det er mulig å ha en god dialog med KN i saker vi har vært uenige om. Jeg vil derfor oppfordre Frikirkens menigheter om full oppslutning om årets fasteaksjon, sier Bjørkås til Budbæreren.

Les saken fra Kirkens Nødhjelp, om hjelp som nytter:

Ja, vi elsker dette vannet

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson. Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente vann til familien. Køen ved brønnen kunne være lang, og for hvert minutt med venting, ble det ett minutt mindre med fotballspilling sammen med vennene. For en 13 år gammel gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire kanner med vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er god trim for en 13-åring, kanskje litt for mye av det gode, tenker mange. Men vann må familien ha.

50 fasteaksjoner

Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har flere brønnbyggere fått opplæring, og en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved brønnen kortere og vannet renere. Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er det også mye mindre av. – Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye vondt i magen. Men nå er det mye bedre. I framtiden håper jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, og at folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, som nå også har bedre tid og helse til å spille fotball – slik 13 år gamle gutter skal gjøre. Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele landet bidratt til at millioner av mennesker har fått den hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang på mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.

Diakoni i praksis

2017 er også året der lutherske kirker verden over markerer at det er 500 år siden Martin Luther hang opp tesene i Wittenberg. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i den norske 500 års-markeringen, og målet er å vise diakoni i praksis ved å gå med bøsser den 2-4. april. –  Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. Vi må sette oss ned og se på alt vi har oppnådd disse 500 årene. Vi kan ikke bare be om penger, og si halleluja og amen. Vi må se på hva vi kan gjøre for samfunnet vårt, sier Emmanuel Makala som er biskop i den lutherske kirken i området der Wilson bor. 50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kirkens Nødhjelps daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest mulig også de neste 50 årene trenger Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidragsytere. Du kan bidra til at Fasteaksjonen blir en suksess, enten ved å stille som bøssebærer, eller ved å gi penger i bøssa. Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.(Kirkens Nødhjelp).