nattverd-illustrasjonsfoto-unsplash
Kriseteamet ved Frikirkens hovedkontor anbefaler menighetene å droppe både nattverd og kirkekaffe til og med 6. desember, i første omgang. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Ber menighetene droppe nattverd og kirkekaffe

Grunnet smittesituasjonen i Norge, anbefaler kriseteamet ved Frikirkens hovedkontor menighetene å droppe både nattverd og kirkekaffe til og med 6. desember i første omgang.

I nyhetsbrevet "Menighetsposten" som gikk ut til alle menigheter tirsdag denne uken, kommer kristeteamet med nye anbefalinger til Frikirkens menigheter.

I brevet står det å lese at "Kriseteamet er opptatt av at vi som kirke tar aktivt del i den pågående dugnaden for å hindre spredningen av covid-19.

Synodeformann Jarle Skullerud uttalte sist uke: «I dagens situasjon vil jeg si at det er bedre å gjøre et tiltak for mye enn ett for lite. Som kirke skal vi forsøke å være nær i folks hverdag, men vi skal også bidra til at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.»

De siste ukene har det vært mye fokus på smittespredning og derav behovet for forsterket smittevern. Det legges nasjonale føringer, og man må samtidig følge med på det som skjer i egen kommune". 

Kriseteamet erfarer at det er krevende å gjennomføre dette og samtidig ivareta alle smittevernhensyn, og gir derfor følgende anbefaling til menighetene:

"Om man likevel velger å feire nattverd, bør dette gjøres i forbindelse med utgang etter gudstjenesten. Legg til rette for hjemme-nattverd for dem som ønsker det. Følg ellers med på Frikirkens hjemmeside og Facebook-gruppa for ansatte for løpende oppdateringer på smittevern".

Gå til Frikirkens hjemmeside for oppdatert info om Frikriken og koronasituasjonen