tidemann-johansen
Johan Tidemann Johansen og kona Kari pleier jevnlig kontakt med sine kinesiske venner. (Foto: Privat).

Driver online bibelgruppe

Koronapandemien har tvunget mange til å ta i bruk digitale hjelpemidler. I Porsgrunn driver tidligere Kina-misjonær Johan Tidemann Johansen (82) bibelgruppe gjennom det sosiale mediet WeChat.

- Vi har gått gjennom Johannesevangeliet og nå holder vi på med Lukasevangeliet, forteller Tidemann Johansen.

De siste tre årene har han drevet bibelgruppe for kinesere i hjemdistriktet, og de har møttes hjemme hos hverandre en gang i uken. Da pandemien kom ønsket de å fortsette med bibelgruppen, så de ble enige om å møtes på WeChat og ha gruppesamlingene der.

- Vi er en gruppe på seks, sju stykker som nå møtes på WeChat en gang i uken. Først leser vi et vers hver, så har vi en samtale om innholdet. Vi ser nærmere på forskjellige uttrykk, tradisjoner og hendelser fra jødisk kultur, som deltakerne ikke er kjent med. Disse samtalene har vært en veldig åpen og fin hjelp til å forstå Bibelen. En av deltakerne i gruppen har gjennom dette blitt ledet til tro og er senere blitt døpt, så det har vært veldig meningsfylt, sier han.

Når alle

Ifølge Tidemann Johansen bruker så og si alle kinesere kommunikasjonskanalen WeChat.

- Alle som har en smarttelefon har også WeChat, da dette er den enkleste måten å kommunisere på. Det er også gjennom WeChat jeg holder kontakten med pastor Chu Wan Jun i Ankang. Vi har videosamtale en gang i uken, og oppdaterer hverandre på situasjonen der og her hjemme. De skal ha sin første gudstjeneste nå snart etter nedstengningen, og det har vært interessant å følge med på hvordan de håndterer tiltakene der.

WeChat har blitt mye brukt under koronakrisen i Kina, og Chu Wan Jun i Ankang har fortalt Tidemann Johansen om hvordan de eldste i menigheten har delt Guds ord og holdt kontakt med menigheten gjennom den spesielle tiden.

- De ringer og kontakter hverandre gjennom WeChat, og har gjort det i hele vår. Så alle blir tatt hånd om, sier Tidemann Johansen.

Transparent

- Hvordan fungerer WeChat med tanke på overvåking fra kinesiske myndigheter?

- Jeg regner med at denne kanalen er så åpen som det lar seg gjøre, og jeg er sikker på at de som har ansvar for å følge dette opp får med seg et Gudsord og en hilsen iblant. Det er ikke noe som er helt sikkert, så jeg regner med at alt blir hørt og registrert. Det må man bare være innstilt på, og være klar over. Det vi samtaler om i gruppen er kristen omsorg og formidling, vi deler Guds ord og ber sammen. Når vi har holdt på i halvannen time ber vi Vår Far sammen, og jeg lyser velsignelsen. Jeg regner med at dette ligger helt åpent, men er ikke bekymret for det, sier Tidemann Johansen.

Selv har han brukt WeChat i et års tid.

- Jeg fikk installert det i Kina, med hjelp av datteren min. Mange av mine venner bruker WeChat og ønsket meg velkommen der. Det vanligste er at vi sender hverandre talemeldinger, som har en maksimaltid på 60 sekunder. I bibelgruppen har vi for øvrig vanlig «telefonsamtale» gjennom WeChat, så vi hører hverandre, men ser hverandre ikke.

Når koronatiltakene etter hvert slippes mer opp, håper Tidemann Johansen at de kan fortsette å møtes i hjemmene.

- Vi vil jo helst møtes, så når regjeringen åpner for det kommer vi til å samles hjemme hos hverandre igjen. Uavhengig av koronatiden, sender vi hverandre ofte hilsninger og én i gruppen deler et bibelvers hver morgen. Så WeChat brukes aktivt gjennom hele uka, selv om vi kommer til å ha bibelgruppemøtene fysisk samlet i fortsettelsen.

Velsignelse

Ifølge Tidemann Johansen er det mye god forkynnelse som sendes ut på WeChat i Kina.

- Når noen kommer over en liten videosnutt fra Hong Kong, Taiwan eller Kina, som de synes er oppbyggelig, så deler de den på WeChat og lar oss andre få ta del i det. Det er korte, fine andakter og gudsord. Har noen laget en ny sang, deler de den gjerne der. Så det er mange muligheter, sier han.

Den tidligere misjonæren synes det har vært en velsignelse å kunne holde kontakt med vennene sine i bibelgruppen gjennom denne tiden.

- De er veldig åpne og deler av sine erfaringer. Nå er vi kommet til Lukas 12, og det er mye fint å hente frem og snakke om. Noen av ordene treffer dem spesielt, og det er oppbyggelig, sier Tidemann Johansen.