hender1

Gir to millioner til syriske flyktninger

Synodestyret har behandlet søknadene som kom inn om hvem som bør tildeles 5,4 millioner kroner, tilsvarende tiende etter salget av Frikirkens Hus. Hele 17 prosjekter og organisasjoner er tilgodesett i utdelingen, og den største summen på to millioner kroner går til arbeidet blant syriske flyktninger som «Operasjon Mercy Jordan» driver.

Synodestyret mottok søknader for over 25 millioner kroner, og måtte gjøre en sterk prioritering av hvilke prosjekter som skulle tildeles midler og i hvilken størrelsesorden. I et brev sendt til menighetene i dag, takker Synodestyret for engasjement og mange gode forslag om hva Frikirken kunne gi tienden av salgssummen til. I brevet står det å lese «Det er en glede å meddele at Synodestyret, på vegne av hele Frikirken, har delt ut 5,4 millioner kroner til noen av verdens fattigste. Vi har etter beste evne fordelt midlene med mål om å hjelpe de fattige. Vi forstår at noen kan bli skuffet fordi deres «søknad» ikke ble tilgodesett i utdelingen, men håper at vi sammen kan glede oss over at vi har fått være med å velsigne fattige over store deler av verden. Om ikke alle fikk penger til sin nærmeste hjertesak, har vi sammen fått lov til å være med på noe stort! Det skal vi glede oss over».

I begrunnelsen for vedtaket står det at Synodestyret har samtalt om og vektlagt momenter som diakonal profil, lokalt engasjement, prosjekter utenfor Norge, opplæring og arbeid blant barn. 

Her er oversikten over hvilke prosjekter og organisasjoner som tildeles midler:

Operasjon Mercy Jordan, syriske flyktninger kr. 2 000 000,-
Deaf Mission International kr. 750 000,- 
Gaza´s hope kr. 500 000,-
Håp for alle, Latvia og Estland kr. 500 000,-
Abay Valley Synod kr. 250 000,-
Ahead, Moldova, barn med funksjonshemminger kr. 250 000,-
Diakonalt arbeid i Albania og Kosovo kr. 225 000,-
Barnehjemmet Villa Libertad, Bolivia kr. 100 000,-
Rent vann, Sibir kr. 100 000,-
Feet MinistriesNepal, hjelp til jordskjelvofre kr. 100 000,-
Maisha Mema, Kenya, barnehjem/jentehus kr. 100 000,-
Ankang, Kina kr. 100 000,-
Love & Solidarity, Uganda kr. 100 000,-
She=Precious, arbeid blant jenter i Nepal kr. 100 000,-
Aldea Infantil Cusupe, barnehjem i Peru kr. 100 000,-
Nytt Håp, gatebarnprosjekt i Bolivia kr. 75 000,-
«See me» Frelsesarmeen Moldova kr. 50 000,-