hits-for-alle_visjon-2012_2
Hits for alle-møtene er et populært møtepunkt for hele storfamilien på Visjon. (Foto: Budbæreren arkiv).

Gruppesamlinger på Visjon

Årets sommerfestival nærmer seg og over tusen deltakere har så langt meldt seg på. Nytt i år er gruppesamlinger etter Hits for alle-møtene, for å samtale om dagens tema.

Gruppene dannes første dag på Visjon og vil fortsette å møtes resten av festivalen i tjue minutter etter hvert møte. - Her ønsker vi at hele menighetsfamilien skal være med, hvor gruppene består av ungdommer, godt voksne, familier og deg som er alene på Visjon, sier festivalleder Børge Greaker. Visjonskomiteen ønsker å løfte fram viktigheten av å snakke om troen i hjemmet. - På Hits for alle skal det handle om at Jesus vil være sammen med oss hver dag. Av og til kan vi glemme dette. Vi kobler oss på Jesus på søndag, men så kommer hverdagene og vi glemmer at han er en viktig del av våre liv. Hva vi kan få formidlet gjennom Hits på Visjon eller på familiegudstjenesten hjemme i menigheten, er svært begrenset. Men når troen leves ut i hjemmet, snakker vi om den og lever den ut i hverdagen. Og hva skjer når Jesus er sammen med oss hver dag? Da skjer det spennende ting! Det er dette vi ønsker å prøve ut ved å ha grupper på Visjon, sier han.

Bli kjent

Han håper at alle som deltar kan lære noe som de kan ta med seg hjem etter Visjon. - Vi håper at mange kan få en god opplevelse av det å dele tanker om tro med hverandre. Vårt største ønske med gruppene er at dette kan bli en vane for flest mulig familier når de reiser hjem. Hva som skjer og formidles i hjemmet har utrolig stor betydning for om barn og unge velger å følge Jesus i hverdagen. Det er også en glimrende plass å bli kjent med andre, i disse gruppene. Hvis dere er en familie som har reist alene til Visjon kan dette fort hjelpe dere å bli kjent med andre familier, sier Greaker. Pastor i Østsida Frikirke Rune Tobiassen er taler og foredragsholder på Visjon, og han synes konseptet er spennende. - Dette er en spennende måte å tenke nytt om møter på. I stedet for bare å «kjøre buss» og se hverandre inn i nakken, så legges det til rette for gode møter mellom mennesker hvor vi ser hverandre inn i øynene. Selvfølgelig kunne vi ha sitte sammen etter et møte og snakke om hva det betyr, men det er ikke alltid det er naturlig og da trenger vi å øve på det, sier han.

Positiv innstilling

Ifølge Tobiassen er det ikke tvil om at det pekes på en generell utfordring for oss kristne. - Vi trenger hjelp til å snakke om troa vår og hva det betyr for oss. Og ikke minst hva dette betyr praktisk for min hverdag. Her får vi hjelp til å snakke om troa vår, sånn at det blir mer naturlig i hverdagen, sier han. Når det snakkes om familie i menighetssammenheng, mener han det er viktig at vi forstår hele storfamilien. - Dette er ikke bare noe for kjernefamilier, men noe vi ønsker for alle generasjoner sammen. Jeg håper min familie får være del av en blandet gruppe med ungdommer og godt voksne sammen med oss. Vi trenger hverandre. Det nye opplegget under «Hits for alle» krever nok en viss positiv innstilling av oss som deltakere, for det vil naturlig nok være litt utfordrende å organisere det hele. Men dette skal vi få til! Jeg gleder meg til Visjon, sier Rune Tobiassen.