helge-hollerud

Beklager uttalelsen

- Jeg ber om tilgivelse for min flåsete og ufølsomme uttalelse under synodemøtet om at alternativet for noen av dere kunne være Dnk, skriver Helge Hollerud.

Først av alt ber jeg om tilgivelse for min flåsete og ufølsomme uttalelse på helgens Synodemøte om at alternativet for noen av dere burde kunne være Dnk. Jeg innser at dette ikke burde vært sagt. Mange av dere kjenner jeg godt over mange års arbeid i Frikirken og anser som mine gode venner. Jeg antar at mange av oss opplever denne prosessen som smertefull, men kanskje på noe forskjellig vis. 

Ikke som en unnskyldning, men kanskje en forklaring, var nok at jeg ble forskrekket over den sterke kritikken som ble reist mot valgkomiteens arbeid i forbindelse med valget av Synoderådet. Muligens ser vi ulikt på Synoderådets funksjon. Begrunnelsen og formålet med Synoderådet da det ble innført, var at det skulle holde oss forankret til Bibel og bekjennelse. For meg er det derfor helt naturlig at valgkomiteen innhenter informasjon om hvor de forespurte kandidatene står i de aktuelle spørsmål som til enhver tid reises, er i samsvar med Frikirkens lærefundament.

Broderhilsen,
Helge Hollerud