presbyteriet,-innsettelse,-tilsynsmann-
Presbyterieformann Ove Nybø innsetter Jan Inge Ringsby til tjeneste som tilsynsmann. (Foto: Rune Tobiassen).

Innsatt som tilsynsmann

Tirsdag 15. september ble Jan Inge Ringsby innsatt som ny tilsynsmann i Søndre presbyterium.

Anledningen ble markert med en kort gudstjeneste i Randesund Frikirke, der den nye tilsynsmannen i tillegg til å bli innsatt og bedt for, holdt en tale og fikk dele noen av sine tanker om det å skulle gå inn i denne tjenesten.

Da innsettelsen ikke ble gjort i forbindelse med prebyteriemøtet, var alle utsendinger til presbyteriemøtet i 2019 invitert, i tillegg til alle ansatte og én leder fra hver menighet. Snaut 50 var tilstede, mens flere måtte melde avbud grunnet korona.

Vi var likevel en god gjeng representanter fra mange av menighetene i området. Jan Inges kone, Berit, var også tilstede. Vi er glade for å ha Jan Inge i denne tjenesten, og glad for at han kjenner så godt til Frikirka, både gjennom mangeårig engasjement og fra tiden som pastor, både tidligere og nå.

Vi ser også at han har med seg en god og bred kompetanse fra alt det andre han har gjort. Og vi ser frem til hva dette kan få bety for menighetene her i Søndre og i kirkesamfunnet vårt. Vi ønsker både Jan Inge og Berit Guds rike velsignelse over liv og virke, og over det å skulle gå inn i denne nye fasen av tjenesten i vårt kirkesamfunn, og i hans rike.