kirke
Inntil 200 deltakere kan nå samles til gudstjeneste, men én meters regelen gjelder fortsatt. (Foto: Budbæreren arkiv).

Kan samle 200 til gudstjeneste

Fra 15. juni kan det arrangeres gudstjenester og andre samlinger med inntil 200 deltakere.

Dette ifølge oppdatert Covid 19-forskrift fra Folkehelseinstituttet. 

- Ansatte eller frivillige som står for gjennomføringen av et arrangement, regnes ikke som en del av deltakerantallet. Regelen om én meters avstand mellom alle som ikke er fra samme husstand gjelder fortsatt, sier daglig leder ved Frikirkens hovedkontor Marit Ecklo Brevik.

Hun viser til at tidligere utsendte retningslinjer for hhv. gudstjenester og kirkelige handlinger og aktiviteter for barn og unge fortsatt skal brukes.

Norges Kristne Råd (NKR) har oppdatert smittevernveilederen for sine medlemskirker senest den 16. juni, og har også oppdatert informasjon om aktiviteter for barn og unge på sine hjemmesider