skjermbilde-oslo-vestre-strommegudstjeneste
Mange menigheter i Frikirken har strømmet gudstjenester i koronatiden, her fra Oslo Vestre Frikirke. (Foto: Skjermdump, Facebook).

Koronaordning forlenges

TONO laget i mars en midlertidig ordning, som innebærer at menigheter gratis kan strømme og legge ut gudstjenester der det brukes opphavsrettslig materiale. Ordningen er nå forlenget ut juni .

TONO har dermed gitt dispensasjon til at slik bruk kan strømmes vederlagsfritt, så lenge gudstjenesten publiseres på menighetens egen hjemmeside og forutsatt at den blir liggende i maks én uke.

Musikkbruk skal rapporteres på vanlig måte, og rapporten merkes da «Korona livestrømming». Fra 1. juli skal det betales et vederlag på kr. 300 per gudstjeneste som legges på nett, der det benyttes opphavsrettslig materiale, opplyser TONO på sine nettsider. 

TONO oppfordrer menighetene til selv å ta initiativ til å inngå en avtale, dersom de ønsker å videreføre tilbudet når koronoasituasjonen er over, og minner om at vederlaget man betaler TONO ikke er en avgift, men betaling til de som har komponert musikken menighetene benytter i sine gudstjenester, møter og andakter.