4.-illustrasjon

Målplanen som bønnekalender

La oss bruke Frikirkens målplan som bønnekalender. Jeg oppfordrer oss som enkeltpersoner og felleskap til å be sammen og samtidig for de 24 punktene. Den 1. i hver måned ber vi for punkt 1, den 2. i hver måned ber vi for punkt 2. På denne måten kan vi få en dypere erfaring av å stå sammen og dessuten svarer Gud bønn, skriver Budbærerens redaktør på lederplass i oktoberutgaven.

Frikirkens øverste organ, Synoden, vedtok i fjor en felles målplan for hele kirkesamfunnet. Her er 24 punkter under tre tema: Jesus i hverdagen, Jesus til nye generasjoner og Jesus til nye mennesker.

Disse 24 målene har vi felles som kirke. Hver menighet skal ikke utføre alt alene! Vi står sammen om dette.

Punkt 1. i målplanen er følgende: «Vi ser en økning i bruk av bibel og bønn i menighetene».

Det starter altså med bibel og bønn. Det er Gud som gir den veksten vi drømmer om å se. Det er Gud som gir veksten og endringene vi har satt oss mål om å se.

La oss bruke de 24 punktene i målplanen som en bønnekalender. Jeg oppfordrer oss som enkeltpersoner og som felleskap til å be sammen og samtidig. Den 1. i hver måned ber vi for punkt 1, den 2. i hver måned ber vi for punkt 2, og så videre. Slik ber vi sammen og samtidig for noe vi har felles.

Når de 24 dagene er omme, har du kanskje fått så mange ideer og tanker og nye emner, at vi tror også disse dagene skal bli fylt opp.

La oss bruke målplanen som en felles bønnekalender. Det gjør at vi får setningene lagt inn over oss på en spesiell måte, og vi tror at Gud hører bønn.

Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek, på lederplass i Budbærerens papirutgave nummer 7.