hanne-marie-moi-breddeformat
Hanne Marie Moi (26) er nyansatt menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor. I tillegg jobber hun som ungdomsarbeider i Greåker Frikirke. (Foto: Privat).

Ny menighetskonsulent

Hanne Marie Moi er fra 20. august ansatt som ny menighetskonsulent i 70 prosent stilling ved Frikirkens hovedkontor.

Hanne Marie Moi har jobbet i FriBU i mange år, og hun har vært leder for ungdommenes FRIK-festival på Visjon. Hun er fra før ansatt som ungdomsarbeider i Greåker Frikirke. Som menighetskonsulent er Moi nå med i menighetsteamet ved Frikirkens hovedkontor, som arbeider med medarbeiderutvikling, kompetansebygging og oppfølging av ansatte og frivillige i Frikirken. Teamet bistår også i menighetsplanting og menighetsutvikling. 

- Hva gleder du deg mest til i arbeidet som menighetskonsulent?

- Jeg gleder meg til å samarbeide med mange dyktige folk for å istandsette ledere og menigheter til å gå ut og gjøre folkeslagene i nærmiljøet til disipler. Det er spennende å kunne være en del av en større sammenheng, ha litt fugleperspektiv og kunne få gjøre en forskjell for den enkelte leder og menighet. At jeg har beina på bakken i Greåker Frikirke, tror jeg vil bidra positivt inn mot det sentrale arbeidet. Jeg håper å se Frikirken som et kirkesamfunn som går foran, leder og utruster nye mennesker i 2020 til etterfølgere av Jesus.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Det siste halve året før sommeren gravde jeg meg ned i misjonsbefalingen i Matteus 28, i forbindelse med at jeg skrev masteroppgave om Misjonal menighet og Naturlig kirkevekst. Misjonsbefalingen har derfor blitt veldig spesiell for meg, nettopp fordi den inkluderer meg og alle andre som tror. Den utfordrer meg i hverdagen, oppmuntrer meg til å leve ut kallet jeg har fått og det gir meg større hjerte for de som ikke tror. Jeg, som en del av den universelle Kirken, er sendt for å gjøre disipler ved Den hellige ånds kraft.

- Hvordan lever du troen i hverdagen?

- Fordelen med å være ansatt i menighet, er at du kommer i grunnen ikke unna i tro i hverdagen. Noen er sikkert uenig. Men troen er uansett fundamentet for det jeg gjør, både på jobb og hjemme. Det vil ikke si at jeg ligner Jesus til enhver tid, men troen blir avgjørende for hvilke valg jeg tar, hvordan jeg bruker tiden min, hvem jeg er sammen med og hvilke drømmer jeg har for fremtiden.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Jeg tenker at det er et godt motto, så lenge vi definerer og bevisstgjør oppdraget. Som jeg nevnte angående misjonsbefalingen, er hele Kirken sendt med et oppdrag om å gjøre alle folkeslag til disipler. Skal vi klare det, er vi nødt til å gjøre det sammen, for du eller jeg alene kan ikke nå alle. Men vi kan hivertfall nå én hver.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- Å starte i en ny jobb vil jeg si opptar meg mye for tiden. I tillegg starter jeg opp med nye konfirmanter om dagen, og det er spennende å skulle bli kjent med et nytt kull med ungdommer. Og som gift tar jo ektefellen en del tid, heldigvis.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Her kunne jeg nevnt i fleng, ulike personer har spilt ulike roller på forskjellig tid. Men jeg tror mamma og pappa må få hederen her. Måten de har oppdratt i kristen tro ved å være forbilder i handling, har vært med å forme mange av mine holdninger og egenskaper. Det er jeg takknemlig for.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Jeg spiller fiolin i Østfold symfoniorkester, og jeg elsker det. Å skru av alt i hjernen for å ene alene fokusere på altfor vanskelige noter, er forfriskende og givende. Også har jeg fått litt strikkedilla. Jeg trives godt i friluft og med venner, særlig i kombinasjon.