jan-inge-ringsby-nettsak
Jan Inge Ringsby er ny tilsynsmann i Søndre presbyterium fra 1. september. (Foto: Privat).

Ny tilsynsmann i Søndre

Søndre presbyterium har ansatt Jan Inge Ringsby som tilsynsmann fra 1. september.

Jan Inge Ringsby har atten års erfaring som feltprest, de siste syv årene som sjefsprest for Luftforsvaret, og har til sammen femten års pastortjeneste i Frikirken bak seg. De siste tre årene har han hatt kombinert pastorstilling i henholdsvis Tveit, Grimstad og Gjerstad frikirker. 

Fra 1. september er Ringsby ansatt i 70 prosent fast stiling som tilsynsmann i Søndre presbyterium. Han avslutter tjenesten som pastor i Grimstad 30. juni og i Tveit 30. september.

- Jeg er spent og ydmyk i forhold til utfordringene i den tjenesten jeg har sagt ja til. En grunnleggende del av tjenesten er å arbeide for kirkens enhet. Jeg håper å få være til hjelp og oppmuntring både for eldsteråd, diakonråd og ansatte i den daglige tjenesten, og å kunne ha dette som grunnlag for de tilsynsbesøkene som skal gjøres. Som menigheter har vi store utfordringer, og jeg håper at vi i ennå større grad kan møte dem som fellesskap. Ressursene er ujevnt fordelt, og utfordringene ulike, men jeg håper vi som kirke kan tenke mer på tvers av menighetsgrensene, sier Ringsby til Budbæreren.

- Jeg kommer også til å fortsette med mitt firma Ringsby rådgivning ved siden av tjenenesten som tilsynsmann, opplyser han.

Arvid Hunemo, pastor i Arendal Frikirke og tidligere nestformann i synoden, har vært ansatt som vikar for Arnfinn Østerberg i stillingen som tilsynsmann i Søndre presbyterium fra 1. januar 2020.