syria_flykningkrisen (1065x637)

Oppfordrer til bønn og offer for syriske flyktninger

Synodeformann Jarle Skullerud oppfordrer Frikirkens menigheter til å gi et offer til Kirkens Nødhjelps innsats for flyktninger i Syria. I denne personlige hilsenen understreker han kirkens ansvar i å be for flyktningene. Han oppfordrer oss til å ta dette videre med vår lokale menighet i Frikirken.

Budbæreren har tidligere skrevet om at Synodestyret vedtok å gi to millioner kroner fra hussalget i Kongsveien 82, til arbeid blant syriske flyktninger. Situasjonen med flyktningestrømmen til Europa har forverret seg og Kirkens Nødhjelp, hvor Frikirken er medeier, ønsker å gjøre noe med dette. Det støtter Frikirkens øverst ledelse. Jarle Skullerud har valgt å sende en personlig oppfordring til menighetene. 1.september ble det sendt ut en epost fra ham som lød slik:

«Kjære søsken. Jeg sitter hjemme på balkongen, ser utover de gule åkrene i Hobøl, og drikker en selvlaget iskaffe. Det er varmt ute, og sola skinner, men skyggene er ikke langt unna. I hvert fall ikke i hodet mitt. Bilder av foreldre med små barn på armen foran et piggtrådgjerde, fortvilelsen i øynene på mennesker som først gledet seg over å ha kommet seg levende over havet, men som ble møtt med tåregass og gummikuler.

Kirkens Nødhjelp har startet en respons på flyktningkrisen i Europa og landene rundt, og går inn i samarbeid med sine europeiske søsterorganisasjoner for å styrke dem i det krevende arbeidet de står i. 

Behovene er enorme og akutte. Tusener av mennesker er på desperat flukt fra krig og nød. Flyktningene har akutt behov for blant annet mat, vann, tepper og telt. Kirkens Nødhjelps europeiske partnere melder om stadig større behov, og organisasjonen har i første omgang bevilget to millioner kroner som skal styrke innsatsen der behovene er størst. De forbereder også sending av mannskap fra beredskapsgruppen til de hardt prøvede områdene.

La oss stå sammen med Kirkens Nødhjelp om å gjøre det vi kan for tusener i nød. For mennesker i nød skal ha hjelp.

  • Jeg oppfordrer alle våre menigheter til å be for de fortvilte menneskene på flukt, og for de som står midt i arbeidet med å trygge og hjelpe dem i nøden.
  • Jeg oppfordrer også alle våre menigheter om å gi et offer til arbeidet blant flyktningene i Europa, på en av Gudstjenestene i begynnelsen av september. Enkeltpersoner kan også gi direkte til KN sin konto 1602 40 26535, merket «Flyktningkrisen 2015» eller ved å gi 200 kroner ved å sende sms AKUTT til 2468.
  • Jeg oppfordrer også den enkelte til å vise nestekjærlighet og omsorg for flyktningene som kommer til landet, og etterhvert til ditt og mitt nabolag. La oss gi dem en god velkomst, ei trygg havn, og hjelp med språk og kultur.

Hilser dere med versene fra Jesaja 58,6-8 :

”Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg.”

 Jarle Skullerud,

Synodeformann