gudstjeneste-i-hjemmene-sula-frikirke
Marius Hammer, her sammen med kona Rannveig som er barne- og familiepastor i Sula Frikirke, ønsker velkommen til gudstjeneste i hjemmene fra høsten. (Foto: Sula Frikirke).

Starter gudstjenester i hjemmene

Fra høsten legger Sula Frikirke opp til å ha gudstjenester i hjemmene annenhver søndag.

- At vi nå starter med gudstjenester i hjemmene annenhver uke handler ikke kun om gudstjenester, men en større tenkning om arenaer hvor vi lever Jesuslivet, sier sektorleder for huskirker i Sula Frikirke, Marius Hammer, til Budbæreren.

- Guds ord viser oss at Jesuslivet kan leves på fire ulike arenaer: 

- Den intime arenaen, der vi helt er oss selv og er sammen med den helt lille gruppen medvandrere. Som Jesus levde med Peter, Jakob og Johannes.
- Den personlige arenaen, hvor vi vokser i troen og lærer mer om Gud og Guds drømmer for våre liv og vårt samfunn. Slik som disiplene fikk leve med Jesus.
- Den sosiale arenaen, som er gjengen vi lever oppdraget sammen med. Som de syttito som gikk ut to og to.
- Og til slutt den offentlige arenaen, der de mange samles, hvor alle kan komme. Som når Jesus holdt bergprekenen, eller underviste. Eller som en gudstjeneste i kirken.
 

Som de første kristne 

- Vi har erfart at vi som menighet har lagt mye vekt på den offentlige arenaen; gudstjenesten i kirka. Den er fortsatt viktig, og vi vil fortsatt satse på den. Det er viktig for oss å samles alle sammen. Samtidig tror vi at Jesuslivet aldri var ment å leves alene. Vi tror det kristne livet leves best sammen, slik som de første kristne gjorde det. De delte måltid, de ba, de delte det de eide, de levde livet sammen. Vi ønsker at vår kirke skal ligne mer på kirka som den var i begynnelsen. Derfor starter vi nå med gudstjenester i hjemmene, forklarer Hammer.

Han forteller at menigheten på Sula har arbeidet med dette over tid. De har hatt seminar på menighetsweekend, og drøftet hva neste steg er for dem som menighet.

- Da koronakrisen kom, ble den også en mulighet for oss. For vi ble tvunget til å stoppe opp. Vi har brukt denne tiden til å tenke, be og samtale over hvordan vi ønsker å starte opp igjen på den andre siden. Så denne stoppen ble kanskje anledningen til å ta steget, og lansere gudstjenester i hjemmene, sier Hammer.

Positiv respons

I tillegg til at dette kan være en god måte å samles på, har det ifølge Hammer også en praktisk side.

- Om samfunnet må stenge ned igjen, så er det mer sannsynlig at vi kan møtes i mindre grupper i hjemmene enn i storsamlinger i kirka. Vi lanserte dette for noen få dager siden, og vi har allerede fire-fem hjem som ønsker å være vertskap. Vi anslår at vi trenger inntil ti hjem hver søndag.

Hammer understreker at menigheten følger smittevrnreglene nøye.

- Vi følger med på smittevernreglene, og vil følge disse. Per i dag kan inntil tjue personer samles i et hjem. Dermed blir det maksantallet som kan samles. Forutsetningen er at énmetersavstanden kan opprettholdes. Vi arbeider med å få på plass et påmeldingssystem, hvor man må melde sin ankomst på forhånd via nettsiden. Slik sikrer vi at det ikke blir for mange som møter opp i ett hjem, og samtidig har vi en oppmøtelogg for eventuell smittesporing, sier han.

Les også: Tenker stort om små fellesskap