1bjarne-lindebekk-nettsak
Bjarne Lindbekk på talerstolen i Stavern Frikirke. (Foto: Stavern Frikirke).

Takket for lang og tro tjeneste

Stavern Frikirke takket sist søndag Bjarne Lindbekk for lang og trofast tjeneste i menigheten.

Bjarne Lindbekk begynte som leder for juniorklubben i 1978, og ble ordinert til eldste i 1985. Han har vært pastorvikar og mangeårig leder av eldsterådet. Lindbekk skriver også bøker. Tolv utgivelser har det blitt, der de to siste i rekken er prekensamlinga «Der jord og himmel møtes» og krimboka «Blodbøka».

- Når noen spør om kopi av prekenen, er det hyggeligere å tilby en prekensamling, sa Bjarne Lindbekk da Budbæreren intervjuet ham i 2018.

- Tilhørerne får heller ikke alt med seg, og da kan de fordype seg i prekenen ved å lese den om igjen. Som forkynner ønsker jeg dessuten å nå ut til andre enn de som er på gudstjenesten. En preken kan gi menigheten kunnskap, veiledning og sjelesorg. Jeg synes «vanskelige» tekster er en fin utfordring, for da kan en gjennom forberedelsen arbeide seg gjennom det som er problematisk. Når noe er vanskelig, må jeg skrive, og gjennom skriveprosessen kan troen vokse; «biproduktet» blir en prekensamling andre kan ha nytte av. Som tilhører ønsker jeg at en preken skal tale til både tanke og hjerte (Fil 4,7b), og at den helst også gir en ny vinkling på teksten, fortalte Lindbekk.

Les hele intervjuet med Bjarne Lindbekk her.