lonnsforhandlinger-illustrasjonsfoto-unsplash
Frikirkens lønnsoppgjør for 2020 er utsatt til høsten. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Utsetter lønnsoppgjøret

Lønnsutvalget har i samråd med synodeformann Jarle Skullerud besluttet å utsette Frikirkens lønnsoppgjør for 2020.

Forhandlingene skulle etter planen vært avholdt 5.-6. juni, men er utsatt frem til høsten.

Tradisjonelt har lønnsoppgjøret tatt utgangspunkt i rammen fra statens oppgjør, og det er også satsene i statens lønnsregulativ som danner grunnlag for lønningene i Frikirken.

- Koronapandemien har imidlertid medført at de fleste lønnsoppgjør i Norge, herunder statens oppgjør, er utsatt frem til høsten, og det blir følgelig derfor lite hensiktsmessig å gjennomføre Frikirkens lønnsforhandlinger på nåværende tidspunkt, sier daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Ecklo Brevik.

- Dette er også i tråd med hva man gjør i andre kirkesamfunn. Lønnsutvalget vil komme tilbake med nærmere tidspunkt for lønnsforhandlinger når statens oppgjør er gjennomført, opplyser Ecklo Brevik.