Velkommen til nye Budbæreren.no

Budbæreren er nå tilgjengelig i elektronisk utgave (PDF) for alle våre abonnenter.

Registrer deg her

Veiledning til eldsterådene om tema likekjønnet ekteskap

Av Anne Kristine Wiecek i Nyheter
22. mars 2017

Frikirkens tilsynsmenn sendte i februar en veiledning til Frikirkens eldsteråd hvor man bekrefter at Frikirken står for en klassisk kristen forståelse av ekteskapet som et livslangt, monogamt forhold mellom en mann og en kvinne. Mest plass får veiledningen om respektfull omtale og respektfullt samarbeid med de som har et annet syn. En dialoggruppe er også opprettet for å fremme «den gode samtale». Synodeformannen erkjenner i veiledningen at «Frikirken noen ganger har tråkket feil i sin iver etter å forsvare den rette lære.» Du kan lese veiledningen i sin helhet lenger nede i denne artikkelen.

Les mer
Ny i FriBU Nordre

Ny i FriBU Nordre

Av Geir Arne Johansen i Nyheter
Publisert: 15. mars 2017

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene til...

Debatt

Homofilisaken – et (u)mulig kompromiss?

Av Bjarne Lindbekk i Debatt
22. mars 2017

Bjarne Lindbekk skriver i et debattinnlegg på bakgrunn av veiledningen tilsynsmennene har sendt ut: "En person kan ordineres til eldste eller pastor selv om vedkommende er for likekjønna vigsel, men han/hun må være lojal overfor punktet om at Frikirken holder fast på at ekteskapet er mellom én mann og éi kvinne."

Frikirkens framtid

Av Håkon Valen-Sendstad i Debatt
22. mars 2017

Håkon Valen-Sendstad er kritisk til veiledningen tilsynsmennene har sendt ut og skriver i dette debattinnlegget: "Veiledningen som nå kommer fra vår ledelse er uten saltets kraft fordi den ikke taler klart. Den avviser ikke vranglæren og gir ikke tydelig veiledning til menighetene om hva de skal gjøre. Man balanserer ordbruken for å ta hensyn og ikke støte de som står for denne lære."

Luther i vår tid- nåden alene

Av Jan Løkkeborg i Debatt
6. mars 2017

Frikirkens teologiske fagråd har ført i pennen en artikkelserie i jubileumsåret for reformasjonen. Her er første artikkel: "Luthers "Nåden alene" er like aktuell idag. Men spørsmålen som reises rundt det er formulert annerledes fordi utfordringene, kulturen og samfunnet har endret seg radikalt. Her har vi prøvd å peke på i noen korte punkt hva vi mener som aktualiserer et fortsatt fokus på Nåden alene."

"Jeg våger ikke å tie stille om dette"

Av Yngve Andersen i Debatt
24. februar 2017

- Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å "velsigne" noe som klart strider med Guds Ord. Jeg våger ikke å tie stille om dette, for kirkemøtets utsendinger, for prestenes del, og for menneskene Gud elsker så høyt, skriver pastor i Alta Frikirke, Yngve Andersen i dette debattinnlegget.

"Frikirken og Kinki Evangelical Lutheran Church"

Av Jarle Skullerud i Debatt
4. oktober 2016

I november 2014 skulle Frikirken og Kinki Evangelical Lutheran Church (KELC), i Japan, reforhandle sin samarbeidsavtale. Dessverre var vi ikke i stand til å komme til enighet og møtene endte i et brudd. Det ble i ettertid også en uenighet om hvem som forårsaket bruddet. I juni 2016 bestemte synodestyret å sende en ny henvendelse til ledelsen i Kinki, i håp om å kunne innlede nye samtaler som ville føre til forsoning. Her gjentar vi vår bønn om tilgivelse og ønske om forsoning, skriver Synodeformann Jarle Skullerud i dette leserinnlegget.