yngve-andersens-bilde

"Jeg våger ikke å tie stille om dette"

- Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å "velsigne" noe som klart strider med Guds Ord. Jeg våger ikke å tie stille om dette, for kirkemøtets utsendinger, for prestenes del, og for menneskene Gud elsker så høyt, skriver pastor i Alta Frikirke, Yngve Andersen i dette debattinnlegget.

Hebreerbrevet 13,8 forteller her om den store dype sammenhengen i Guds Ord: Jesus Kristus. At Han er både Sinai og Sion, ja mer enn det.

Apostelen Johannes åpner i sitt skriv, Johannes evangeliet, med å utdype grundig at Jesus er Guds Ord. Han er selve Kjærligheten som blir stående, slik også Paulus peker på i 1. kor 13,13.

På sine eldre dager, på øya Patmos får Johannes Den Hellige Ånd over seg, og himmelriket og Jesus Kristus trer synlig fram for hans øyne. Det blir et mektig møte for den erfarne, modne kristne. Han forteller om Kristus: "Øynene hans var som flammende ild... røsten som bruset av veldige vannmasser". "Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket". (Joh.åp.1.).

Videre får Johannes innsyn i historiens gang. Også hva som skjer rundt oss den dag idag. Og det som fortsatt skal skje, og at Jesus Kristus dømmer verden utfra om vi tar imot Ham, eller om vi elsker mørkets gjerninger høyere enn Ham.

Det er slik sett kun en ting som blir viktig for enhver her i livet: Guds Ord - Jesus Kristus. Verdens lys og frelser. Ordet om frelseren er så viktig at Johannes forkynner at ingenting må trekkes fra eller legges til. Guds Ord, Jesus Kristus, er den Han er, og må ikke fordreies, forminskes, skjules eller legges på noe. Han er viktig å forkynne slik Ordets samlede vitnesbyrd åpenbarer Ham. Slik at hvert menneske kan få innblikk i hans frelse og berge livet. Nå har en kirke i Norge nylig vedtatt at Jesus velsigner noe som Guds Ord i minst fire skriftsteder påpeker er synd, synd som vil føre mennesket i fortapelsen. Johannes skriver til avslutning:

"Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen som det er skrevet om i denne boken. Han som vitner om dette, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåde være med dere alle!" Joh.åp 22.

Slik avsluttes Bibelen - Guds Ord. En alvorlig avslutning på den viktigste boken i verden. Ordet som gir kjennskap til frelseren. Ja som er - Jesus Kristus.

Alt som står Ham imot, må av Gud straffes og legges dødt, da det er Ordet som gir en høyt elsket verden frelse og evig liv i Kristus.

Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å "velsigne" noe som klart strider med Guds Ord. Jeg våger ikke å tie stille om dette, for kirkemøtets utsendinger, for prestenes del, og for menneskene Gud elsker så høyt!

La Guds Ord vende dere til Ham!

Yngve Andersen, pastor i Alta Frikirke